Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Agenda

Data BouwPlanoverleg (BPO) 2019

25 februari (ma 9.00 – 11.00, kantoor Mooisticht)
19 maart
16 april
14 mei
11 juni
9 juli
17 september
15 okt
12 nov
10 dec

locatie en tijd: dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 11.00 uur op kantoor van MooiSticht, Regulierenring 10 in Bunnik, tenzij anders aangegeven.

Data ROMA-bijeenkomsten in 2019 

28 maart - 13 juni - 12 december

De eerste twee ROMA-bijeenkomsten worden in samenwerking met de RCE georganiseerd. In de bijeenkomst op 28 maart zal er een belangrijke update komen over de kerkenvisies. Ook kerkgenootschappen zijn hier hartelijk voor uitgenodigd. Verder informatie volgt zo spoedig mogelijk. Op de ROMA bijeenkomst van 13 juni wordt weer een vervolg gegeven op de reeks die gaat over Omgevingswet.