Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Agenda

Data BouwPlanoverleg (BPO) 2018

23 januari

20 februari

20 maart

17 april

15 mei

12 juni

10  juli

21 augustus

18 september

16 oktober

13 november

11 december


locatie en tijd: dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot 12.30 uur op kantoor van MooiSticht, Regulierenring 10 in Bunnik

 

Data ROMA-bijeenkomsten in 2018 

 

15 maart 2018 - Erfgoed in de omgevingswet, deel 1: kernkwaliteiten in de omgevingsvisie.

14 juni 2018 - thema nog niet bekend

18 oktober 2018 - uitreiking Wegwijzers van de toekomst aan alle wethouders erfgoed van alle Utrechtse gemeenten door Mariëtte Pennarts. Bekendmaking resultaten Monitor ErfgoedBeleid Utrechtse Gemeenten

 

Opgeven voor een ROMA-bijeenkomst kan via een mailtje naar info@stamu.nl 

 

 

 

 

     

 

Cursussen Erfgoed Academie

Het STAMU beveelt van harte de cursussen aan die aangeboden worden door de ErfgoedAcademie (voorheen Erfgoed in de praktijk). Het STAMU werkt in enkele gevallen samen met de ErfgoedAcademie aan cursusdagen.

log erfgoedacademie

De Erfgoedacademie biedt eendaagse cursussen voor professionals in de erfgoedsector. Dagen die in het teken staat van: kennis overdragen, inspireren, vaardigheden vergroten en netwerken.

In het cursusprogramma gaat het over archeologie, cultuurlandschap en monumenten, kortom het cultureel erfgoed als geheel. Een aantal cursussen richt zich op één van deze onderdelen. Het cursusprogramma bestaat uit een basispakket voor de startende medewerkers in deze sector en een aantal cursussen voor gevorderden.

Voor meer informatie, zie:  www.erfgoedacademie.nl