Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Wat is het doel van het steunpunt?

Het steunpunt is opgericht om gemeenten in de provincie Utrecht te helpen om de gedecentraliseerde overheidstaken op het gebied van cultuurhistorie (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) op een adequate wijze te kunnen uitvoeren.

Het steunpunt heeft tot doel

Het steunpunt is opgericht op initiatief van de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).   Zij wordt gesubsidieerd door de Provincie en (via de Provincie) door het Rijk.


Het steunpunt werkt nauw samen met diverse andere instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie zoals: