De bijeenkomst op 10 april 2014 vond plaats in Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen), waar het thema Herbestemmen van diverse kanten werd belicht en ook in een discussie met de zaal verder werd uitgediept. Centraal stond de vraag: Wat is de rol van de gemeente bij herbestemmingsopgaven?