Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Welkom op de website van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU).

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van monumenten en archeologie. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt gemeenten in de provincie Utrecht een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed.

foto MV en WD

Het Steunpunt is een samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland). Het steunpunt is opgericht op initiatief van de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en wordt gesubsidieerd door de Provincie Utrecht. Het STAMU is fysiek ondergebracht in het kantoor van MooiSticht.

De gezichten van het steunpunt zijn: Wietske Dubelaar aan als coördinator en adviseur monumenten en cultuurhistorie (rechts op foto) en Marianne Visser als adviseur archeologie en cultuurhistorie (links op foto).

Het STAMU is gevestigd op het adres Regulierenring 10, 3981 LB te Bunnik.

Het is te bereiken onder nummer: 030-6569000 of via  info@stamu.nl  

logo PU