Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht.Het steunpunt wordt mogelijk gemaakt door
logo PU

Contactpersonen:

Vincent de Kieviet, adviseur monumenten en cultuurhistorie
telefoonnummer 030-6569000

Marianne Visser, adviseur archeologie en cultuurhistorie.
telefoonnummer 030-2219762

Adres Regulierenring 10, 3981 LB te Bunnik.
Email adres:info@stamu.nlLaatste nieuws

ROMA bijeenkomst Duurzaamheid en de inpassing van de energietransitie in het erfgoed


Op 6 februari 2020 werden we in de Veldkeuken te Bunnik geinspireerd en aan het denken gezet over de inpassing van de grote ruimtelijke opgaven in relatie tot erfgoed. Er was veel aandacht voor verduurzaming en de energietransitie, de impact daarvan op het erfgoed en landschap en de kansen die het kan bieden. Maar ook andere opgaven, zoals de woningbouw en klimaatadaptatie kwamen aan bod.

foto workshops

Edwin Raap en Hans de Witte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schetsten het algemene beeld en de actuele ontwikkelingen. Een drietal gemeentes gaven ons met een korte pitch een kijkje in de duurzaamheidsprojecten waar zij mee bezig zijn. Bij het interactieve vraaggesprek konden alle deelnemers hun ei kwijt. De workshop gaf vooral inzicht in de schaal en impact van de ruimtelijke opgaven en de bijna onmogelijke integrale afweging van alle belangen daarbij.

Als laatste onderdeel vond er een excursie plaats naar de bakkerij van de Veldkeuken waar biologische brood wordt gebakken in een monumentale boerderij. Hier zijn we enthousiast rondgeleid en meegenomen in de aspecten van de verduurzaming van de boerderij. Tot slot hebben we de middag afgesloten met een borrel en een echte broodproeverij met volop mogelijkheden om te netwerken en ervaringen uit te wisselen!

Download de presentaties:

ROMA 06022020 Erfgoed & Duurzaamheid
Hans de Witte (RCE)

ROMA 06-02-2020 De Gemeente Ronde Venen - Energietransitie in een waardevol landschap
Gertjan de Boer

ROMA 06-02-2020 Energietransitie en duurzaamheid: gevolgen voor het landschap
Edwin Raap (RCE)