Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht.Het steunpunt wordt mogelijk gemaakt door
logo PU

Contactpersonen:

Vincent de Kieviet, adviseur monumenten en cultuurhistorie
telefoonnummer 030-6569000

Marianne Visser, adviseur archeologie en cultuurhistorie.
telefoonnummer 030-2219762

Adres Regulierenring 10, 3981 LB te Bunnik.
Email adres:info@stamu.nlLaatste nieuws

ROMA bijeenkomst 'Kerkenvisies'


Donderdag 28 maart vond de bijeenkomst plaats over de ‘kerkenvisies’. In een gemêleerd gezelschap van kerkeigenaren, overheden, adviseurs en andere belangstellende was er aandacht voor dit zeer actuele thema.

Samenwerking en open dialoog vormde de rode draad van de middag. Het STAMU organiseerde deze bijeenkomst samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Frank Strolenberg van de RCE verzorgde de inleiding over kerkenvisies. Hij vertelde over de aanleiding en gaf uitleg over de visie van het rijk en de financieringsregeling. Voor het opstellen van integrale kerkenvisies wordt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten door de Minister van OCW. Met een integrale kerkenvisies ontwikkelen gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie op een duurzame toekomst voor het kerkenbestand binnen een gemeente.

Alwin Kaashoek is als projectleider betrokken bij de pilot kerkenvisies van Rotterdam en Súdwest-Fryslân. Hij gaf inzicht in de praktijk van het opstellen van Kerkenvisies en de samenwerking tussen overheden en kerkeigenaren. Alice Gut van de gemeente Utrecht gaf een doorkijkje op de wijze waarop een kerkenvisie ingezet kan worden in de praktijk. Bij bijvoorbeeld herbestemmingsvraagstukken dient de kerkenvisie van Utrecht als leidraad. Tot slot gaf Annet van Goor vanuit het perspectief van deSt-Joriskerk in Amersfoort een interessante inkijk in de dagelijks praktijk van het rendabel maken van een kerk door bijvoorbeeld het faciliteren van nevenfuncties. De interactie vond plaats in de vorm van een ‘speeddate’ tussen de verschillende partijen. Al snel bleek dat er veel meer te bespreken was dan in de korte tijd past. Er wordt door Landschap Erfgoed Utrecht nagedacht over een initiatief om het gesprek voor te zetten in een andere setting, met het doel de dialoog te blijven voeren en elkaar te steunen in het proces om te komen tot een kerkenvisie.

Meer informatie en presentaties

Download het programma

Presentatie Alwin Kaashoek