Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht.Het steunpunt wordt mogelijk gemaakt door
logo PU

Contactpersonen:

Vincent de Kieviet, adviseur monumenten en cultuurhistorie
telefoonnummer 030-6569000

Marianne Visser, adviseur archeologie en cultuurhistorie.
telefoonnummer 030-2219762

Adres Regulierenring 10, 3981 LB te Bunnik.
Email adres:info@stamu.nlLaatste nieuws

ROMA bijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan


Op donderdagmiddag 13 juni hebben we in de aansprekende voormalige Pastoe fabriek in Utrecht onze routes op weg naar het omgevingsplan uitgestippeld. Naast de erfgoedambtenaren waren er ook veel mensen uit het domein van de ruimtelijke ordening en projectleiders omgevingswet.

foto workshops

Het was de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet die we samen organiseren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de bijeenkomst hebben we bekeken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de vertaalslag van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe geef ik uitwerking aan onze omgevingsvisie? Hoe doen andere gemeenten dat?

Els Romeijn van de RCE heeft ons meegenomen in de achtergronden van het omgevingsplan en daarbij handige handreikingen onder de aandacht gebracht.

Martin van Bleek van het Gelders Genootschap liet ons diverse manieren zien over hoe de wettelijke verplichting, om rekening te houden met de omgeving van het monument, geïmplementeerd kan worden. Het Gelders Genootschap brengt daar volgend jaar met de RCE ook een handreiking voor uit.

We hebben gezamenlijk in groepjes routekaarten gemaakt. Dit bracht veel discussie en onderlinge uitwisseling van informatie en kennis teweeg, dat doorzette tijdens de borrel. Het begint met de omgevingsvisie en het einddoel is het omgevingsplan. De start is voor elke gemeente gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaarten helpen om meer inzicht te krijgen in het proces.

Meer informatie en presentaties

Presentatie De omgeving van het Monument - Martin van Bleek

Presentatie RCE Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan - Els Romeijn

Workshop resultaat Routekaarten