Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht.Het steunpunt wordt mogelijk gemaakt door
logo PU

Contactpersonen:

Vincent de Kieviet, adviseur monumenten en cultuurhistorie
telefoonnummer 030-6569000

Marianne Visser, adviseur archeologie en cultuurhistorie.
telefoonnummer 030-2219762

Adres Regulierenring 10, 3981 LB te Bunnik.
Email adres:info@stamu.nlLaatste nieuws

ROMA bijeenkomst 6 februari - De energietransitie en duurzaamheid bij erfgoed


Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdagmiddag 6 februari 2020. We beginnen 2020 meteen goed door op de bijeenkomst aandacht te besteden aan een zeer actueel onderwerp. De Regionale Energie Strategieën krijgen vorm en gemeenten moeten hard nadenken hoe ze daar invulling aan geven. Eenvoudig is dat zeker niet. Want hoe zorgen we ervoor dat het cultureel erfgoed op de juiste manier wordt meegenomen?

Hoofdlijnen programma
Tijdens de bijeenkomst gaan we bekijken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de grote opgave van verduurzaming en de energietransitie.Hoe krijgen we onze monumenten van het gas af? Zonnevelden in het cultuurlandschap, of toch maar liever windmolens? En doen we gelijk ook iets met Klimaatadaptatie? Wat zijn de uitgangspunten voor een goede inpassing met behoud van erfgoedwaarden?
Onder andere Edwin Raap en Hans de Witte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan ons daarin bijpraten en inspireren. Ieder vanuit een eigen specialiteit op het gebied van monumentenzorg, landschap en archeologie. Verschillende Utrechtse gemeenten laten zien hoe zij op hun eigen manier aandacht geven aan de opgave en wij gaan de interactie met hen en elkaar aan. Ook gaan we in een workshop zelf nadenken over het proces en lastige afwegingen maken.
Aan het einde van de middag hebben we een leuke excursie naar de bakkerij van de Veldkeuken. Hier wordt in een monumentale boerderij biologische brood gebakken. We krijgen een rondleiding over de bakkerij en de verduurzaming van de boerderij en sluiten de middag af met een borrel en een echte broodproeverij.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor onze vast schare aan ambtenaren die zich bezig houden met erfgoed in de brede zin, ruimtelijke ordening en landschap. Daarnaast is het onderwerp ook interessant voor de gemeentelijke adviseurs en projectleiders duurzaamheid en/of energietransitie. Stuur deze uitnodiging dus ook vooral aan hen door.

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op 6 februari van 12.30 tot 17.00 in De Veldkeuken, gevestigd in het koetshuis van landgoed Amelisweerd. Het adres is Koningslaan 11 te Bunnik. Het is goed te bereiken met openbaar vervoer en er is op loopafstand voldoende gratis parkeergelegenheid bij de kruising met de Provinciale weg N411. Vanaf de veldkeuken is het ca. 6 minuten lopen naar de bakkerij over een redelijk goed beloopbaar jaagpad. Houdt dus wel rekening met goede kleding en schoenen.

Geef jezelf en je collega's op via info@stamu.nl als je dat nog niet gedaan hebt.