Erfgoed documentatie

Alle informatie handig bij elkaar over archeologie, monumenten, cultuurhistorie en andere ruimtelijk erfgoed.

Themadossiers

Dossiers over actuele thema's op erfgoedgebied zoals de Omgevingswet, Energietransitie, Kerkenvisies en Klimaatadaptatie.

Wegwijs in wetgeving

De wet- en regelgeving over Erfgoed kan complex zijn, zeker omdat je als gemeente zelf ook het nodige moet regelen.  

Duurzaamheid & Energietransitie

De grootste transitieopgaven in de ruimtelijke leefomgeving sinds de wederopbouw. Ook Erfgoed ontkomt er niet aan. 

Welkom bij

Het steunpunt

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.

Helpdesk voor gemeenten

Bij het steunpunt kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van het gemeentelijke erfgoedbeleid (archeologie, monumenten, cultuurhistorie en cultuurlandschap).

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en actuele provinciale of landelijke thema's op het gebied van de erfgoedzorg.

Uitnodiging ROMA bijeenkomst 30 mei - Erfgoed in de Klimaatstresstest

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdag 30 mei met als thema Erfgoed in de Klimaatstresstest. Deze bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met de Rijksdienst voor het...

Verslag ROMA bijeenkomst Faro en Erfgoedbeleid

Op de bijeenkomst van donderdag 28 maart 2024 hebben we ons gericht op het het onlangs ondertekende Verdrag van Faro. We waren daarvoor te gast op het Fort Werk aan de Korte Uitweg (WKU) in Houten....

Verslag ROMA bijeenkomst Erfgoed en het omgevingsplan

Op 30 november 2023 vond de ROMA bijeenkomst plaats die gericht was op hoe erfgoed geregeld kan worden in het omgevingsplan. We waren te gast in de voormalige Sint Jacobuskerk in Zuilen te Utrecht. Hoe...

ROMA bijeenkomsten voor ambtenaren

Neem deel aan onze kennis- en netwerkbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst zoomen wij altijd in op een actueel en aansprekend thema op het gebied van gemeentelijke erfgoedzorg. Het vormt een uitstekende gelegenheid om praktijk, ervaring en kennis uit te wisselen met collega's.

Een greep uit de diensten die wij leveren

Wij ondersteunen de gemeenten in de Provincie Utrecht met hun wettelijke taken op het gebied van Erfgoed. Onze dienstverlening wordt kosteloos aangeboden.

Helpdesk

Bij het steunpunt kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van het gemeentelijke erfgoedbeleid (archeologie, monumenten en cultuurlandschap).

Het steunpunt biedt ook de mogelijkheid voor een gesprek, bijvoorbeeld als u een vraag heeft die meer aandacht nodig heeft of een specifiek probleem waarover u eens nader van gedachten wilt wisselen.

Bouwplanoverleg (BPO)

Maandelijks wordt het bouwplanoverleg gehouden met de afgevaardigden van de diverse adviserende instanties op het gebied van cultureel erfgoed.

Het overleg heeft tot doel om, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, onderling informatie uit te wisselen en de advisering zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om zo gemeenten tegemoet te komen bij hun besluitvorming ten aanzien van vergunningverlening en bij procedures rond ruimtelijke plannen.

Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Het steunpunt organiseert drie keer per jaar een kennis- en netwerkbijeenkomst voor de ambtenaren van de gemeenten. Dit worden ROMA bijeenkomsten genoemd: Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Archeologie-bijeenkomsten.

Deze ROMA bijeenkomsten behandelen een actuele ontwikkeling of een bepaald thema. Het doel is de kennisontwikkeling bij de gemeenten te bevorderen en te stimuleren en een moment te bieden voor het uitwisselen van ervaringen en onderlinge informatie en netwerken.

Wij ondersteunen gemeenten in hun zorg voor het cultureel erfgoed

De ene gemeente heeft meer ondersteuning nodig dan de andere. Dat geeft niets. Voor elke gemeente kunnen wij bieden waar de behoefte aan is. Of het nu gaat om het meekijken bij het opstellen van beleid, juridische erfgoedvraagstukken, of om goed geïnformeerd te blijven over de meest actuele thema's.