Bouwplanoverleg

Maandelijks wordt het bouwplanoverleg (BPO) gehouden met de afgevaardigden van de diverse adviserende instanties op het gebied van monumenten en cultuurhistorie.

Het overleg heeft als doel om, liefst in een zo vroeg mogelijk vooroverleg stadium, onderling informatie uit te wisselen en de advisering zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierdoor worden de gemeenten geholpen bij de besluitvorming voor vergunningverlening bij Rijksmonumenten en bij procedures rondom ruimtelijke plannen waar cultuurhistorie een rol speelt.

 • Welke plannen worden behandeld op het BPO?

  Het BPO is bedoeld voor:
  - Plannen voor herbestemming en/of ingrijpende wijzigingen aan Rijksmonumenten die vallen onder de adviesplicht van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.
  - Voor ontwikkelingen of bestemmingswijzigingen in de ruimtelijke omgeving (RO) buiten de rode contour waar cultuurhistorie of erfgoed een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

  Dit zijn bijna altijd plannen of ontwikkelingen waar de gemeente aan meerdere partijen om advies of ontheffing  moet vragen.

 • Deelnemende adviespartijen
 • Aanmelden van een plan
 • Opstellen van de BPO agenda
 • Geeft het BPO een advies of verslag?
 • Behandeling van plan in het BPO voorbereiden
 • Locatie van het BPO

Data

Bouwplanoverleg (reserve) | 25 juni 2024
Bouwplanoverleg | 09 juli 2024
Bouwplanoverleg | 03 sept 2024
Bouwplanoverleg (reserve) | 17 sept 2024
Bouwplanoverleg | 01 okt 2024
Bouwplanoverleg | 12 nov 2024
Bouwplanoverleg (reserve) | 26 nov 2024
Bouwplanoverleg | 10 dec 2024
Bouwplanoverleg | 21 jan 2025