Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Het steunpunt organiseert drie keer per jaar een kennis- en netwerkbijeenkomst voor de ambtenaren van de gemeenten. Dit worden ROMA bijeenkomsten genoemd: Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Archeologie-bijeenkomsten.

Deze ROMA bijeenkomsten behandelen een actuele ontwikkeling of een bepaald thema. Het doel is de kennisontwikkeling bij de gemeenten te bevorderen en te stimuleren en een moment te bieden voor het uitwisselen van ervaringen en onderlinge informatie en netwerken.

Neem deel aan onze kennis- en netwerkbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst zoomen wij altijd in op een actueel en aansprekend thema op het gebied van gemeentelijke erfgoedzorg. Het vormt een uitstekende gelegenheid om praktijk, ervaring en kennis uit te wisselen met collega's.

Data

Geen evenementen

Uitnodiging ROMA bijeenkomst 30 mei - Erfgoed in de Klimaatstresstest

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdag 30 mei met als thema Erfgoed in de Klimaatstresstest. Deze bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met de Rijksdienst voor het...

Verslag ROMA bijeenkomst Faro en Erfgoedbeleid

Op de bijeenkomst van donderdag 28 maart 2024 hebben we ons gericht op het het onlangs ondertekende Verdrag van Faro. We waren daarvoor te gast op het Fort Werk aan de Korte Uitweg (WKU) in Houten....