Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Het steunpunt organiseert drie keer per jaar een kennis- en netwerkbijeenkomst voor de ambtenaren van de gemeenten. Dit worden ROMA bijeenkomsten genoemd: Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Archeologie-bijeenkomsten.

Deze ROMA bijeenkomsten behandelen een actuele ontwikkeling of een bepaald thema. Het doel is de kennisontwikkeling bij de gemeenten te bevorderen en te stimuleren en een moment te bieden voor het uitwisselen van ervaringen en onderlinge informatie en netwerken.

Neem deel aan onze kennis- en netwerkbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst zoomen wij altijd in op een actueel en aansprekend thema op het gebied van gemeentelijke erfgoedzorg. Het vormt een uitstekende gelegenheid om praktijk, ervaring en kennis uit te wisselen met collega's.

14 april - ROMA bijeenkomst Post 65 Erfgoed

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op 14 april van 13.00 tot 17.00 met als thema Post 65 Erfgoed. Bij deze bijeenkomst kunnen we elkaar weer als vanouds fysiek begroeten op een...

Terugblik online Werktafel Landgoederen en Buitenplaatsen 10 februari 2022

Op donderdag 10 februari jl. vond de eerste werktafel landgoederen en buitenplaatsen plaats in samenwerking met het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Een druk bezochte online bijeenkomst! Er spelen veel...