Blader door onderwerpen

Beschermde stads- of dorpsgezichten

In de Provincie Utrecht zijn er 44 van rijkswege aangewezen beschermde stads- of dorpgezichten. Er zijn 27 van gemeentewege aangewezen beschermde stads- of dorpgezichten.

Een beschermd [..].
Lees meer...

Beeldbepalende panden

Veelal hebben gemeenten beeldbepalende, beeldondersteunende of karakteristieke panden aangewezen. Deze hebben zij beschermd middels de verankering van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening via het bestemmingsplan, of via de [..].
Lees meer...

Gemeentelijke adviescommissie

De gemeente (B en W) is in vrijwel alle gevallen het bevoegd gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Om de deskundigheid voor de activiteit monumenten te borgen, is een gemeente [..].
Lees meer...

Herbestemming & Leegstand

Herbestemmen lijkt het nieuwe bouwen 
In de adviesbrief van de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur van 18 december 2017 aan minister [..].
Lees meer...

Subsidies en stimulering

Tegemoetkoming in de extra kosten
Als een bouwwerk wordt aangewezen als gemeentelijk monument, betekent dat dat bepaalde activiteiten niet meer vergunningsvrij zijn. Er [..].
Lees meer...