Agenda

Activiteit Datum
Bouwplanoverleg (BPO) reserve Dinsdag 06 September 2022 13:00 - 17:00
Bouwplanoverleg (BPO) Dinsdag 20 September 2022 13:00 - 17:00
ROMA online bijeenkomst Donderdag 13 Oktober 2022 13:00 - 17:00
Bouwplanoverleg (BPO) Dinsdag 18 Oktober 2022 13:00 - 17:00
Bouwplanoverleg (BPO) Dinsdag 15 November 2022 13:00 - 17:00
MEBUG bestuurlijke bijeenkomst Donderdag 24 November 2022 12:00 - 17:00
Bouwplanoverleg (BPO) Dinsdag 13 December 2022 13:00 - 17:00