Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Onze visie

Het steunpunt heeft als visie dat het Cultureel erfgoed een belangrijk aandeel levert aan een prettige en kwalitatieve leefomgeving, bijdraagt aan de culturele identiteit van mensen met alle achtergronden, beleefbaar is en behouden blijft voor latere generaties. Dit alles dankzij draagvlak en een goede zorg voor het cultureel erfgoed op lokaal en bovenlokaal niveau.

Onze missie

Het steunpunt heeft als missie om de gemeenten in de provincie Utrecht te motiveren en te ondersteunen  om op adequate en integrale wijze uitvoering te geven aan de decentrale (wettelijke) overheidstaken op het gebied van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.

De doelstelling

Het steunpunt heeft tot doel:

  • het bieden van een eerstelijns ondersteuning aan gemeenten
  • het bevorderen van kennis, deskundigheid en betrokkenheid van de gemeenten bij het cultureel erfgoed
  • het bieden van een platformfunctie
  • het stimuleren van informatie- en ervaringsuitwisseling
  • het stimuleren en motiveren van gemeenten tot het voeren van een goed ingebed en inclusief beleid voor cultureel erfgoed

Waarom Erfgoed van belang is!