Het STAMU maakt deel uit van het landelijk dekkende netwerk van steunpunten voor het Cultureel Erfgoed. Elke provincie heeft een eigen steunpunt.

Kennis- en informatiedeling

De steunpunten wisselen onderling informatie, kennis en ervaring uit in het netwerk. 

Het netwerk is op landelijk niveau betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en wetgeving op het gebied van cultureel erfgoed. De steunpunten hebben vaak dus al in een vroeg stadium de beschikking over informatie. Hierdoor kunnen zij de gemeenten op tijd voorbereiden op de taken die op hen afkomen.

Ontwikkeling en implementatie

Het netwerk denkt mee bij de ontwikkeling van landelijk beleid en wet- en regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed. De steunpunten vormen daarbij een belangrijke schakel in de implementatie van de gedecentraliseerde taken op gemeentelijk niveau. De gemeenten, maar ook de provincies worden hierbij door de steunpunten voorbereid en ondersteund. 

De kracht van de steunpunten liggen bij het grote netwerk dat zij hebben bij de betrokken gemeenteambtenaren, waardoor informatie op de juiste plek terecht komt en adequate wordt opgepakt.

Samenwerking met Partners

Het netwerk werkt veel samen met de landelijke partners en partijen op het gebied van cultureel erfgoed. Denk daarbij aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Ministerie van OCW, de Provincies (IPO), het Nationaal Restauratiefonds, e.d.

Naast kennis- en informatiedeling met deze partijen ontwikkelen we ook gezamenlijke producten zoals provinciale bijeenkomsten voor gemeenten gewijd aan specifieke thema's.

Welkom bij

Het steunpunt

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht.