Het Steunpunt

actueel Nieuws

Verslag ROMA bijeenkomst Landschap en groen erfgoed

Op donderdag 9 juni vond een ROMA bijeenkomst plaats in het Walkartkerkje te Zeist, speciaal in het teken van Landschappelijk en Groen erfgoed. Veel actuele ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, vinden plaats in het buitengebied. Het landschap is dynamisch. Maar hoe moet je met het landschap omgaan?

Verslag ROMA bijeenkomst Post 65 Erfgoed

Op 14 april 2022 vond de ROMA bijeenkomst plaats met als thema Post 65 Erfgoed. Bij deze bijeenkomst konden we elkaar weer als vanouds fysiek begroeten en wel in de inspirerende Emmauskerk te Nieuwegein aan de rand van de in de jaren ’70 en ’80 gebouwde ‘bloemkoolwijk’ Doorslag.

Terugblik online Werktafel Landgoederen en Buitenplaatsen

Op donderdag 10 februari 2022 vond de eerste werktafel landgoederen en buitenplaatsen plaats in samenwerking met het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Een druk bezochte online bijeenkomst! Er spelen veel actuele thema's rond buitenplaatsen en landgoederen; duurzaamheid, klimaatadaptatie, woningbouw, recreatie. Een goede reden om een speciale werktafel te organiseren voor de kennisuitwisseling door en voor gemeenten met buitenplaatsen/landgoederen. 

Verslag online ROMA bijeenkomst Metaaldetectie, de ErfgoedDeal en de MEBUG

Op 9 december 2021 stond de laatste ROMA bijeenkomst van het jaar in het teken van de Erfgoed Deal, de MEBUG en metaaldetectie. Door de Covid maatregelen waren we genoodzaakt de bijeenkomst weer online te houden, maar dat mocht de pret niet drukken.

Verslag ROMA A&O bijeenkomst 30 september 2021

Afgelopen donderdag 30 september is een speciale ROMA bijeenkomst georganiseerd samen met de RCE, Erfgoedacademie, Restauratiefonds en de Provincie Utrecht. Het STAMU deed hierbij mee aan een pilot van de A&O dagen in nieuwe stijl. Ook speciaal was dat het weer mogelijk was om met een grotere groep fysiek bij elkaar te komen. Sociëteit de Vereeniging in Utrecht heeft ons ontvangen in hun net gerestaureerde pand. 

Verslag Werktafel Kerkenvisies donderdag 16 september 2021

Op donderdag 16 september 2021 is een speciale werktafel over kerkenvisies georganiseerd. Weer voor het eerst een fysieke bijeenkomst vanuit STAMU in een prachtig kerkje in Zeist, de Walkartkerk.

Online ROMA bijeenkomst Rood & Groen

Op 3 juni 2021 vond de online ROMA bijeenkomst plaats met het Thema Rood & Groen. Hierbij werd ingezoomd op de klassieke monumentenzorg en de omgang met het landschap. De monumentenzorg en de omgang met het landschap is volop in ontwikkeling. Dat is deels aangewakkerd door de actuele ruimtelijke opgaven en transities, maar ook door verandering van cultuur en inzichten, nieuwe kennis, technieken en mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst werden inhoudelijk aandachtspunten belicht bij ontwikkelingen in het landschap en bij de herontwikkeling en restauratie van monumenten.

ROMA Webinar Thema Archeologie

Op 11 maart vond de ROMA webinar met het Thema Archeologie plaats voor de ambtenaren in de provincie Utrecht die archeologie integraal willen betrekken bij het erfgoedbeleid in hun gemeente. Hoe zorg je voor een integraal archeologiebeleid? En wanneer is het archeologiebeleid omgevingswet-proof? Kan een nieuw ontwikkelde format voor verwachtingskaarten hieraan bijdragen? En welke invloed heeft bijvoorbeeld de energietransitie op de archeologie?

Webinar Voorbereiding op de Omgevingswet

Op 2 februari 2021 vond de webinar plaats over de voorbereidingen op de Omgevingswet ten aanzien van erfgoed. Wij organise