Het Steunpunt

actueel Nieuws

Uitnodiging ROMA bijeenkomst 30 mei - Erfgoed in de Klimaatstresstest

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdag 30 mei met als thema Erfgoed in de Klimaatstresstest. Deze bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Utrecht. Bij deze bijeenkomst kunnen we elkaar weer als vanouds begroeten op een inspirerende locatie. De bijeenkomst vindt plaats op Fort Vechten.

Verslag ROMA bijeenkomst Faro en Erfgoedbeleid

Op de bijeenkomst van donderdag 28 maart 2024 hebben we ons gericht op het het onlangs ondertekende Verdrag van Faro. We waren daarvoor te gast op het Fort Werk aan de Korte Uitweg (WKU) in Houten. Een fort dat door Stichting Reinaerde wordt gebruikt voor dagbesteding en als natuurkamping. Wat houdt het verdrag precies in en hoe kun je als gemeente hier invulling aan geven? Hoe kun je uitvoering geven aan de wettelijke taken, en tegelijkertijd inspelen op de behoeften en belangen van de inwoners in de gemeente? Hoe vind je samenwerking met collega’s en hoe zorg je er samen voor dat beleid vanuit een brede blik wordt opgesteld? En welke overeenkomsten of verschillen heeft het Verdrag van Faro met de participatie regels in de Omgevingswet? 

Verslag ROMA bijeenkomst Erfgoed en het omgevingsplan

Op 30 november 2023 vond de ROMA bijeenkomst plaats die gericht was op hoe erfgoed geregeld kan worden in het omgevingsplan. We waren te gast in de voormalige Sint Jacobuskerk in Zuilen te Utrecht. Hoe kan je bepaalde zaken regelen? Hoe is het nu geregeld en welke best practices kunnen we meenemen naar het omgevingsplan? Wat kan er straks nog onder het overgangsrecht en de bruidschat en wat moet er gelijk op de nieuwe wijze geregel worden in het omgevingsplan? Kan je nog wel een gemeentelijk monument of gemeentelijk beschermd gezicht aanwijzen op grond van de erfgoedverordening? En hoe registreer je straks je gemeentelijke monumenten in het DSO? 

Verslag ROMA 23 maart 2023 - Omgevingswet en Erfgoed

Op donderdag 23 maart vond een ROMA bijeenkomst plaats in het teken van de Omgevingswet, specifiek over de 'Omgeving van het monument' en het DSO. Deze keer waren we te gast in het Stadsmuseum Rhenen. 

Verslag ROMA bijeenkomst Landschap en groen erfgoed

Op donderdag 9 juni vond een ROMA bijeenkomst plaats in het Walkartkerkje te Zeist, speciaal in het teken van Landschappelijk en Groen erfgoed. Veel actuele ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, vinden plaats in het buitengebied. Het landschap is dynamisch. Maar hoe moet je met het landschap omgaan?

Verslag ROMA bijeenkomst Post 65 Erfgoed

Op 14 april 2022 vond de ROMA bijeenkomst plaats met als thema Post 65 Erfgoed. Bij deze bijeenkomst konden we elkaar weer als vanouds fysiek begroeten en wel in de inspirerende Emmauskerk te Nieuwegein aan de rand van de in de jaren ’70 en ’80 gebouwde ‘bloemkoolwijk’ Doorslag.

Terugblik online Werktafel Landgoederen en Buitenplaatsen

Op donderdag 10 februari 2022 vond de eerste werktafel landgoederen en buitenplaatsen plaats in samenwerking met het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Een druk bezochte online bijeenkomst! Er spelen veel actuele thema's rond buitenplaatsen en landgoederen; duurzaamheid, klimaatadaptatie, woningbouw, recreatie. Een goede reden om een speciale werktafel te organiseren voor de kennisuitwisseling door en voor gemeenten met buitenplaatsen/landgoederen. 

Verslag online ROMA bijeenkomst Metaaldetectie, de ErfgoedDeal en de MEBUG

Op 9 december 2021 stond de laatste ROMA bijeenkomst van het jaar in het teken van de Erfgoed Deal, de MEBUG en metaaldetectie. Door de Covid maatregelen waren we genoodzaakt de bijeenkomst weer online te houden, maar dat mocht de pret niet drukken.