Monitor Erfgoedbeleid
Utrechtse Gemeenten

In 2014 hebben wij de eerste Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek werden met veel enthousiasme ontvangen waardoor we dit nu om de vier jaar herhalen. In 2018 hebben we het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd en voor 2022 staat het volgende onderzoek op de planning.

De aanleiding was in eerste instantie om vanuit het functioneren van het steunpunt te weten te komen waar bij de gemeenten de behoefte aan ondersteuning ligt. Het bleek echter dat het onderzoek ook aan een grote behoefte bij de gemeente voldoet, namelijk het inzichtelijk maken waar de gemeente in het kader van alle ontwikkelingen staat met haar beleid op het gebied van erfgoed. We geven de gemeenten een duidelijk beeld van de kansen die er liggen in het kader van alle veranderende wetgeving en inzichten en in relatie tot de ontwikkelingen en transitieopgaven die er aan komen.

Elke gemeente heeft de resultaten in een eigen Wegwijzer voor de Toekomst gekregen en gebruikt deze op een eigen manier. Het is aan de gemeenten om deze wel of niet openbaar te maken. Wel zijn de provinciebrede conclusies ook in een rapport verwerk en aan de Provincie Utrecht aangeboden. Deze is ook openbaar gemaakt.

Presentatie 'Wegwijzers voor de Toekomst' 2018

Op 18 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. Op deze dag werden de uitkomsten gepresenteerd van de Monitor...

Wegwijzer voor de toekomst van belang voor erfgoedbeleid in gemeenten

Op 2 oktober 2014 vond een speciale bijeenkomst plaats voor wethouders van alle  gemeenten uit de provincie Utrecht. Op Slot Zuylen waren de portefeuillehouders monumenten en ruimtelijke ordening in...