Cultuurlandschap & Groen erfgoed

Onder groen erfgoed vallen alle historische groen aanleggen zoals parken, tuinen, plantsoenen, woonwijken, bomenlanen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, buitenplaatsen en landgoederen. Onder cultuurlandschappen valt het door de mens in het verleden beïnvloede landschap zoals hakhoutbossen, houtwallen, agrarisch landschap, maar bijvoorbeeld ook verkavelingspatronen, sloten, legakkers, rivieren e.d. Tussen cultuurlandschap en groen erfgoed zit altijd een grote overlap. Het valt beiden onder cultuurhistorie. 

Als gemeente kan je ook voor historisch groen beleid op stellen. Bij de Themadossiers kom je ook onderwerpen tegen die veel raakvlak hebben met cultuurlandschap & groen erfgoed, denk bijvoorbeeld aan de buitenplaatsen en landgoederen, agrarisch erfgoed of de waterlinies. 

Het STAMU besteed regelmatig aandacht aan cultuurlandschap & groen erfgoed op haar ROMA bijeenkomsten: 
ROMA bijeenkomst Groen Erfgoed - 2 april 2015

Blader door onderwerpen

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek

Voor een verdere professionalisering van de omgang met groen erfgoed zijn de Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek opgesteld. Dat is relevant voor alle [..].
Lees meer...

Kaart groen erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelt alle inventarisaties van groenelementen in Nederland op de kaart. Denk daarbij aan houtwallen en heggen, oude boskernen, beschermde buitenplaatsen en groenaanleggen, nationale parken, [..].
Lees meer...

Kaart Panorama landschap

Panorama Landschap beschrijft het karakter van het Nederlandse landschap in 78 regio’s.

Direct naar de kaart panorama-landschap

Leven met Water Kaart (dijken, keringen, watergangen)

Leven met water hoort bij het wonen binnen Nederland, zeker ook binnen de provincie Utrecht. De Nederlandse Delta is in de loop van de eeuwen vaak [..].
Lees meer...

Verkavelingen van veenweidegebieden kaart

Agrarische activiteiten zijn een beeldbepalend element in het cultuurlandschap van de provincie Utrecht. Met name de veenweidegebieden zijn unieke [..].
Lees meer...