ROMA Bijeenkomst Cultuurhistorie in de Omgevingsvisie en Hoe om te gaan met metaaldetectie?”

Op de ROMA bijeenkomst van 23 maart 2019 in De Oude Stal Den Eijck op Landgoed Vollenhoven te De Bilt, hebben we aandacht geven aan de gevolgen van de komst van de Omgevingswet voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. Dit is de aftrap in een serie van bijeenkomsten over de Omgevingswet die het STAMU de komende jaren zal organiseren.

Martin van Bleek, werkzaam bij het Gelders Genootschap, gaf een presentatie over de omgevingsvisie. Dit instrument heeft de gemeente nodig als voorbereiding op het omgevingsplan, en daarmee de implementatie van de omgevingswet.

In de tweede helft van de middag is er aandacht geweest voor de veranderde wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectie met de komst van de erfgoedwet. Hierdoor is het zoeken met een detector, binnen regels, nu geoorloofd. Vondsten moeten echter wel altijd worden gemeld. Dit kan bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht. Alexander van de Bunt gaf een presentatie hoe dit in zijn werk gaat. Ook hebben enkele gemeenten hun beleidsvisie ten aanzien van metaaldetectie en zoekers met de aanwezige gedeeld. 

Presentaties

Cultuurhistorie in de omgevingsvisie
Martin van Bleek (Gelders Genootschap)

Metaaldectectie en de Erfgoedwet
Marianne Visser (STAMU)

Meldpunt Archeologie
Alexander van de Bunt (Landschap Erfgoed Utrecht)