ROMA bijeenkomst Groen Erfgoed - 2 april 2015

Voor de ROMA bijeenkomst op 2 april 2015 waren we te gast bij het Utrechts Landschap op Landgoed Oostbroek voor een geanimeerde middag over Groen Erfgoed.

Natascha Lensvelt (RCE) ging in op de vragen "Hoe waardeer en beheer je een historische groenaanleg? Wat is van waarde en hoe begeleid je verandering?". Niels van den Berg van de gemeente Stichtse Vecht liet overtuigend zien wat er fout kan gaan bij ondeskundig groenbeheer. Praktische voorbeelden over hoe je dit erfgoed kan beschermen en opnemen in je ruimtelijke ordeningsbeleid kwamen van Martijn Kegler van Rho adviseurs. Hij is ook de schrijver is van het Voorbeeldenboek kernkwaliteiten Utrechtse landschappen, verschenen in 2013 in opdracht van de Provincie Utrecht. Hans Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht lichtte toe op welke manier zijn organisatie actief is op het gebied van het groene erfgoed. Tot slot was er een rondleiding over het Landgoed Oostbroek door Paul Vesters van het Utrechts Landschap. Op het landgoed wordt op dit moment gewerkt aan een reconstructie en herstelplan van het groen.

Je kunt de volgende presentaties bekijken:

Presentatie Groene Monumenten
Natascha Lensvelt (RCE)

Presentatie Plantertje groot, boompje dood
Niels van den Berg (Gemeente Stichtse Vecht)