ROMA bijeenkomst 'Oud en Nieuw, Religieus Erfgoed en Actualiteiten'

Donderdagmiddag 14 december vond de laatste ROMA-bijeenkomst van 2017 plaats in de sfeervolle Lutherse Kerk te Utrecht. Passend ook aangezien één van de hoofdthema’s van de middag de aandacht voor religieus erfgoed betrof.

Alice Gut en Henk Jansen gaven in hun presentatie een inkijkje in de Kerkenvisie die door de gemeente Utrecht is opgesteld. Er werden diverse voorbeelden gegeven ten aanzien van o.a. het proces, de rol van de gemeente als intermediair, de invloed van de politiek en ook de inhoudelijke aspecten waar gemeenten aandacht aan kunnen besteden met betrekking tot beleid voor religieus erfgoed.

Verder was er kort aandacht voor de volgende onderwerpen: Het  project Erfgoed Telt, de opmaat naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid door Robert Berkovits  (RCE). Aandacht voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 door Geerte Wachter (Provincie Utrecht). De methodiek en een glimp van de uitkomsten van de Monitor Archeologie Provincie Utrecht door Lisa Wouters (Provincie Utrecht) en Gerjan Zijp (Monumentenwacht) en tot slot actualiteiten vanuit de NRF door Ina Roeterdink en vanuit het STAMU over de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten.

De middag werd afgesloten met bijzondere excursies in en op de daken van de Domkerk, ingeleid door een verhaal over de restauratiewerkzaamheden door Everard Bisschop (van Hoogevest Architecten).  

Presentaties

OCW Erfgoed Telt
Robert Berkovits