ROMA bijeenkomst "Ontdekkingsreis door het linieland van Utrecht",

Donderdag 22 juni organiseerde het STAMU in samenwerking met de provincie Utrecht een  bijzondere ROMA-bijeenkomst. Het was een ‘Ontdekkingsreis door het linieland van Utrecht’. Door middel van een busreis door de provincie hebben we aandacht besteed aan de grote invloed die de verschillende linies hebben gehad op onze provincie. De verschillende overheden, maar vooral ook de gemeenten, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het behoud en beheer hiervan.

Hoe gaan we er nu mee om? Waar loop je tegenaan in beleid, visie en uitvoering. Hoe borg je dit in de  omgevingsvisie en in het omgevingsplan?

De aftrap vond plaats met een aantal lezingen bij de Linielanding in Nieuwegein. Vanuit het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie / Stelling van Amsterdam gaven Maryann Glorie (Provincie Utrecht) en Loes van der Vegt (Land-id) ons inzicht gaven in de planologische borging van het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het licht van de UNESCO aanvraag tot Werelderfgoed.

Marina Laméris (Tast)  lichte het project  ‘Waterliniejaar 2022, Viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’(Stichting het Groene Hart) toe als kwartiermaker voor het waterliniejaar 2022.

Na het plenaire deel ging de groep met de bus op stap naar Fort Nieuwersluis. Onderweg lichtte Roland Blijdenstijn (Provincie Utrecht) toe wat er gespeeld heeft bij de Beatrixsluizen/Lekkanaal in Nieuwegein in relatie tot het linielandschap en kregen we bij Fort Nieuwersluis uitleg over de historische ontwikkeling.

In het Fort zelf ging de groep, na een inleiding van Vera Driessen (gemeente De Ronde Venen) en Catharina Visser (OHW), aan de slag met de vraag hoe je het militaire erfgoed in het gemeentelijke beleid kunt verankeren. Ook was er een rondleiding over het fort door Juke van Niekerk, directeur-bestuurder van Liniebreed ondernemen.  Verjaagd door een dreigend onweer vertrok de groep weer met een borrel in de bus, een hoop inspiratie rijker.

Presentaties