Presentatie 'Wegwijzers voor de Toekomst' 2018

Op 18 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. Op deze dag werden de uitkomsten gepresenteerd van de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG) en ontvingen alle gemeenten uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts de voor de gemeente op maat gemaakte 'Wegwijzer voor de toekomst'. Het onderzoek is door het STAMU verricht om gemeenten inzicht te geven in de stand van zaken van het gemeentelijk erfgoedbeleid.

Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij de 'Wegwijzer voor toekomst' openbaar willen maken. Er is naast de 26 individuele wegwijzers ook een algemene versie verschenen onder de titel 'Wegwijzer voor de toekomst met provinciebrede conclsusies'. Dit geeft trends weer waar iedereen kennis van kan nemen en gemeenten in breder perspectief kunnen zien waar zij staat ten aanzien van haar erfgoedbeleid. 

Tijdens de middag was er naast de presentatie van het MEBUG onderzoek aandacht voor de omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheid in relatie tot erfgoed. Onderwerpen die ook ruim aandacht hebben gekregen in het onderzoek. De komende jaren ligt er een collectieve uitdaging in de provincie Utrecht om bij de instandhouding van een goede omgevingskwaliteit erfgoed als een logische basis mee te nemen in de beleidsvorming en uitvoering. De wegwijzers kunnen hierbij helpen.

Voor wie meer wil lezen is hier de provinciale wegwijzer te downloaden: