Wegwijzer voor de toekomst van belang voor erfgoedbeleid in gemeenten

Op 2 oktober 2014 vond een speciale bijeenkomst plaats voor wethouders van alle  gemeenten uit de provincie Utrecht. Op Slot Zuylen waren de portefeuillehouders monumenten en ruimtelijke ordening in grote getalen gekomen. Zij ontvingen uit handen van gedeputeerde Mariette Pennarts een “Wegwijzer voor de Toekomst” van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) en de Erfgoedmonitor van de Provincie Utrecht.

Voor elke gemeente is door het STAMU een eigen Wegwijzer voor de Toekomst gemaakt. In de Wegwijzer wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met haar eigen erfgoed, monumenten, archeologie en het cultuurhistorisch landschap.  Het geeft ook een beeld van de kansen die er liggen bij de gemeente om het erfgoed nog nadrukkelijker te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen. De Wegwijzer voor de Toekomst is bedoeld om hier bij te helpen, zodat niet ongemerkt bijzonder erfgoed verdwijnt.

De gemeente kan bij het behoud van het erfgoed en het vormgeven van beleid zeker de steun en lokale kennis van inwoners goed gebruiken. Betrokkenheid is een groot goed! Dat het belangrijk is om het cultureel erfgoed te koesteren voor het behoud van de identiteit van de gemeente, daar waren alle aanwezigen van de bijeenkomst het over eens.