Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Het steunpunt organiseert drie keer per jaar een kennis- en netwerkbijeenkomst voor de ambtenaren van de gemeenten. Dit worden ROMA bijeenkomsten genoemd: Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Archeologie-bijeenkomsten.

Deze ROMA bijeenkomsten behandelen een actuele ontwikkeling of een bepaald thema. Het doel is de kennisontwikkeling bij de gemeenten te bevorderen en te stimuleren en een moment te bieden voor het uitwisselen van ervaringen en onderlinge informatie en netwerken.

Neem deel aan onze kennis- en netwerkbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst zoomen wij altijd in op een actueel en aansprekend thema op het gebied van gemeentelijke erfgoedzorg. Het vormt een uitstekende gelegenheid om praktijk, ervaring en kennis uit te wisselen met collega's.

Data

ROMA bijeenkomst | 03 juni 2021
ROMA bijeenkomst | 30 sept 2021
ROMA bijeenkomst | 09 dec 2021

ROMA Webinar 11 maart - Thema Archeologie

Graag nodigen we je uit voor de ROMA webinar gewijd aan het thema archeologie op 11 maart van 13.00 tot 15.00 uur. Hoe zorg je voor een integraal archeologiebeleid? En wanneer is het...

Uitnodiging Webinar 2 februari Voorbereiding op de Omgevingswet

Graag nodigen we je uit voor de webinar op 2 februari van 14.00 tot 17.00 uur over de voorbereidingen op de Omgevingswet ten aanzien van erfgoed. Wij organiseren de webinar in samenwerking met de...