Monitor Erfgoedbeleid
Utrechtse Gemeenten

In 2014 hebben wij het initiatief genomen om een project, genaamd Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten, uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek in 2014 zijn met enthousiasme ontvangen door de gemeenten en de Provincie Utrecht, hetgeen er toe geleid heeft dat de Provincie Utrecht het STAMU verzocht heeft om dit onderzoek in 2018 te herhalen. 

De aanleiding is in eerste instantie geweest om vanuit het functioneren van het steunpunt te weten te komen waar bij de gemeenten de behoefte aan ondersteuning ligt. Het blijkt echter dat het onderzoek op zich al aan een grote behoefte bij de gemeente voldoet, namelijk het inzichtelijk maken waar de gemeente in het kader van alle ontwikkelingen staat met haar beleid op het gebied van erfgoed. We geven de gemeenten een duidelijk beeld van de kansen die er liggen in het kader van alle veranderende wetgeving en inzichten en in relatie tot de ontwikkelingen en transitieopgaven die er aan komen.

Elke gemeente heeft zijn eigen Wegwijzer voor de Toekomst gekregen en gebruikt deze op haar eigen manier. Het is aan de gemeenten om deze wel of niet openbaar te maken. Wel zijn de provinciebrede conclusies ook in een rapport verwerk en aan de Provincie Utrecht aangeboden. Deze is wel openbaar gemaakt.

Presentatie 'Wegwijzers voor de Toekomst' 2018

Op 18 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. Op deze dag werden de uitkomsten gepresenteerd van de Monitor...

Wegwijzer voor de toekomst van belang voor erfgoedbeleid in gemeenten

Op 2 oktober 2014 vond een speciale bijeenkomst plaats voor wethouders van alle  gemeenten uit de provincie Utrecht. Op Slot Zuylen waren de portefeuillehouders monumenten en ruimtelijke ordening in...