De ROMA-bijeenkomst op 13 oktober 2016 is in combinatie met de cursusdag "Actualiteiten en Ontwikkelingen" van de ErfgoedAcademie georganiseerd. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de beleidsplannen van vele gemeenten en van de Provincie en het Rijk. Vandaar dat deze ROMA-bijeenkomst geheel gewijd was aan Duurzaamheid. Er is vooral ingegaan op de rol van de overheid bij het ondersteunen, faciliteren, stimuleren en mogelijk financieren van initiatieven tot energiebesparing en energieopwekking. Hoe om te gaan met de groeiende behoefte aan het plaatsen van zonnepanlen of windturbines en het realiseren van energielandschappen? Waar liggen de mogelijkheden, rekening houdens met de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening?