In het monumentale gemeentehuis van Vianen zijn we bij de bijeenkomst van 31 maart 2016 ingegaan op het hoe en waarom van het komen tot een cultuurhistorische waardenkaart.