Gelet op het feit dat per 1 juli 2016 de nieuwe Erfgoedwet in werking treedt, is bij de bijeenkomst op 9 juni 2016 volop aandacht besteed aan de consequenties van deze nieuwe wet, ook in samenhang met de Omgevingswet, voor de taken van de gemeenten.