Er is veel in beweging gekomen door de Modernisering Monumentenzorg, maar de tijd gaat door. Het is van belang dat het nationale en lokale erfgoedbeleid nog steeds voldoet aan de eisen van de tijd. OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben samen met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld een herijking opgesteld voor een toekomstbestendig erfgoedbeleid. De beleidsbrief Erfgoed Telt schetst de ontwikkelingen voor de komende jaren in de Nederlandse Erfgoedzorg. De nadruk ligt op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.