Op donderdagmiddag 13 juni hebben we in de aansprekende voormalige Pastoe fabriek in Utrecht onze routes op weg naar het omgevingsplan uitgestippeld. Naast de erfgoedambtenaren waren er ook veel mensen uit het domein van de ruimtelijke ordening en projectleiders omgevingswet.

Het was de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet die we samen organiseren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de bijeenkomst hebben we bekeken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de vertaalslag van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe geef ik uitwerking aan onze omgevingsvisie? Hoe doen andere gemeenten dat?

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdagmiddag 13 juni met als thema Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan. Dit is de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet. Wij organiseren deze reeks van bijeenkomsten samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.