Graag nodigen we je uit voor de ROMA webinar gewijd aan het thema archeologie op 11 maart van 13.00 tot 15.00 uur.

Hoe zorg je voor een integraal archeologiebeleid? En wanneer is het archeologiebeleid omgevingswet-proof? Kan een nieuw ontwikkelde format voor verwachtingskaarten hieraan bijdragen? En welke invloed heeft bijvoorbeeld de energietransitie op de archeologie?