Graag nodigen we je uit voor de werktafel kerkenvisies op donderdag 16 september 2021 van 14.30-16.45 op een mooie passende locatie. Een 'traditionele' kerkenvisie of een alternatieve vorm voor je gemeente? Discussieer daar met elkaar over bij deze werktafel.

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst – A&O op 30 september van 12.30 tot 17.00. Het is een speciale bijeenkomst omdat we elkaar sinds lange tijd weer in het echt kunnen ontmoeten op een mooie locatie en omdat we hem gezamenlijk organiseren als A&O dag * met o.a. de Erfgoedacademie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

We richten ons tijdens de bijeenkomst op de omgang met het erfgoed bij de energietransitie in stedelijk- en buitengebied. Het is tenslotte nu belangrijk om aandacht te hebben voor erfgoed bij de uitvoering van de Regionale Energie strategieën en de totstandkoming van de Transitievisie Warmte en later ook de wijkuitvoeringsplannen.

Graag nodigen we je uit voor onze volgende online ROMA bijeenkomst op 3 juni van 14.30 tot 16.30 met het dubbele thema Rood & Groen | monumentenzorg & landschap. We richten ons daarbij op de klassieke monumentenzorg en de omgang met het landschap.

Graag nodigen we je uit voor de ROMA webinar gewijd aan het thema archeologie op 11 maart van 13.00 tot 15.00 uur.

Hoe zorg je voor een integraal archeologiebeleid? En wanneer is het archeologiebeleid omgevingswet-proof? Kan een nieuw ontwikkelde format voor verwachtingskaarten hieraan bijdragen? En welke invloed heeft bijvoorbeeld de energietransitie op de archeologie?

Graag nodigen we je uit voor de webinar op 2 februari van 14.00 tot 17.00 uur over de voorbereidingen op de Omgevingswet ten aanzien van erfgoed. Wij organiseren de webinar in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het landelijke steunpuntennetwerk. De webinar wordt gezamenlijk verzorgd voor de Provincies Noord- Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Collega gezocht met passie voor landschap en cultureel erfgoed in de Provincie Utrecht!

Graag nodigen we je uit voor onze volgende online ROMA bijeenkomst op 10 december 2020. Een echt samenkomen zit er helaas nog niet in. Maar we brengen jullie graag op de hoogte van nieuws en actualiteiten op erfgoedgebied. Daarbij kunnen jullie ook elkaar weer spreken, netwerken en zelf ervaring en kennis uitwisselen tijdens een kerstborrelworkshop.

Graag willen wij je uitnodigen voor de eerste online bijeenkomst van het STAMU. Langzamerhand raken we met zijn allen gewend aan alle digitale bijeenkomsten en vergaderingen. Reden om uit te proberen of dit jullie ook bevalt als alternatief voor de reguliere ROMA-bijeenkomsten. Wat ons betreft zal het nooit een vervanging worden voor de échte ontmoeting, maar voor nu een middel om een actueel thema onder de aandacht brengen. 

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdagmiddag 6 februari 2020. We beginnen 2020 meteen goed door op de bijeenkomst aandacht te besteden aan een zeer actueel onderwerp. De Regionale Energie Strategieën krijgen vorm en gemeenten moeten hard nadenken hoe ze daar invulling aan geven. Eenvoudig is dat zeker niet. Want hoe zorgen we ervoor dat het cultureel erfgoed op de juiste manier wordt meegenomen?

Op donderdagmiddag 13 juni hebben we in de aansprekende voormalige Pastoe fabriek in Utrecht onze routes op weg naar het omgevingsplan uitgestippeld. Naast de erfgoedambtenaren waren er ook veel mensen uit het domein van de ruimtelijke ordening en projectleiders omgevingswet.

Het was de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet die we samen organiseren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de bijeenkomst hebben we bekeken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de vertaalslag van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe geef ik uitwerking aan onze omgevingsvisie? Hoe doen andere gemeenten dat?

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdagmiddag 13 juni met als thema Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan. Dit is de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet. Wij organiseren deze reeks van bijeenkomsten samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Donderdag 28 maart vond de bijeenkomst plaats over de ‘kerkenvisies’. In een gemêleerd gezelschap van kerkeigenaren, overheden, adviseurs en andere belangstellende was er aandacht voor dit zeer actuele thema.

Samenwerking en open dialoog vormde de rode draad van de middag. Het STAMU organiseerde deze bijeenkomst samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

We waren deze keer te gast in de historische visafslag in de gemeente Bunschoten aan de oude botterhaven alwaar we welkom zijn geheten door burgemeester Melis van de Groep en de veilingmeester. Diverse deelnemers hebben bij de veilingafslag een visje weten te bemachtigen.

Er is veel in beweging gekomen door de Modernisering Monumentenzorg, maar de tijd gaat door. Het is van belang dat het nationale en lokale erfgoedbeleid nog steeds voldoet aan de eisen van de tijd. OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben samen met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld een herijking opgesteld voor een toekomstbestendig erfgoedbeleid. De beleidsbrief Erfgoed Telt schetst de ontwikkelingen voor de komende jaren in de Nederlandse Erfgoedzorg. De nadruk ligt op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. 

Donderdagmiddag 14 december vond de laatste ROMA-bijeenkomst van 2017 plaats in de sfeervolle Lutherse Kerk te Utrecht. Passend ook aangezien één van de hoofdthema’s van de middag de aandacht voor religieus erfgoed betrof.

Donderdag 22 juni organiseerde het STAMU in samenwerking met de provincie Utrecht een  bijzondere ROMA-bijeenkomst. Het was een ‘Ontdekkingsreis door het linieland van Utrecht’. Door middel van een busreis door de provincie hebben we aandacht besteed aan de grote invloed die de verschillende linies hebben gehad op onze provincie. De verschillende overheden, maar vooral ook de gemeenten, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het behoud en beheer hiervan.

Op de ROMA bijeenkomst van 23 maart 2019 in De Oude Stal Den Eijck op Landgoed Vollenhoven te De Bilt, hebben we aandacht geven aan de gevolgen van de komst van de Omgevingswet voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. Dit is de aftrap in een serie van bijeenkomsten over de Omgevingswet die het STAMU de komende jaren zal organiseren.

De ROMA-bijeenkomst op 13 oktober 2016 is in combinatie met de cursusdag "Actualiteiten en Ontwikkelingen" van de ErfgoedAcademie georganiseerd. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de beleidsplannen van vele gemeenten en van de Provincie en het Rijk. Vandaar dat deze ROMA-bijeenkomst geheel gewijd was aan Duurzaamheid. Er is vooral ingegaan op de rol van de overheid bij het ondersteunen, faciliteren, stimuleren en mogelijk financieren van initiatieven tot energiebesparing en energieopwekking. Hoe om te gaan met de groeiende behoefte aan het plaatsen van zonnepanlen of windturbines en het realiseren van energielandschappen? Waar liggen de mogelijkheden, rekening houdens met de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening?

Gelet op het feit dat per 1 juli 2016 de nieuwe Erfgoedwet in werking treedt, is bij de bijeenkomst op 9 juni 2016 volop aandacht besteed aan de consequenties van deze nieuwe wet, ook in samenhang met de Omgevingswet, voor de taken van de gemeenten.

In het monumentale gemeentehuis van Vianen zijn we bij de bijeenkomst van 31 maart 2016 ingegaan op het hoe en waarom van het komen tot een cultuurhistorische waardenkaart.

Deze bijeenkomst op 10 december 2015  aan het einde van het jaar werd in een wel heel bijzondere locatie gehouden: de Metaalkathedraal in Utrecht. Dit is een oude kerk met een spectaculaire kapconstructie die later als metaalfabriek in gebruik is genomen. Op dit moment is het in handen van een kunstenaarscollectief die bijeenkomsten mogelijk maakt en atelierruimten exploiteert. Onder de houten spanten met restanten van fraai schilderwerk kregen we verschillende presentaties te horen over het thema "Actualiteiten, ontwikkelingen en vooruitblik naar 2016".

In het mooie Oudewater, dat dit jaar haar 750-jarig bestaan viert, vond op 18 juni 2015 een ROMA-bijeenkomst plaats over de actualiteiten in de wetgeving op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurhistorie.

Voor de ROMA bijeenkomst op 2 april 2015 waren we te gast bij het Utrechts Landschap op Landgoed Oostbroek voor een geanimeerde middag over Groen Erfgoed.

De bijeenkomst op 10 april 2014 vond plaats in Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen), waar het thema Herbestemmen van diverse kanten werd belicht en ook in een discussie met de zaal verder werd uitgediept. Centraal stond de vraag: Wat is de rol van de gemeente bij herbestemmingsopgaven?

Op 23 april 2013 hadden we een extra ingelaste bijeenkomst op veler verzoek. Deze bijeenkomst was bedoeld om iedereen meer wegwijs te maken in hoe je aan de juiste informatie en voorbeelden komt om cultuurhistorie in je bestemmingsplan te verwerken.