Kaart groen erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelt alle inventarisaties van groenelementen in Nederland op de kaart. Denk daarbij aan houtwallen en heggen, oude boskernen, beschermde buitenplaatsen en groenaanleggen, nationale parken, monumentale bomen, geriefbosjes, eendenkooien, etc.

Deze kaart is bedoeld voor landschapsbeheerders, erfgoedprofessionals, beleidsmakers, landschapsontwerpers en geïnteresseerde bewoners. Met de kaart wordt er gepoogd om beter inzicht en aandacht te krijgen in de groenelementen zodat dit beter meegenomen en gewogen kan worden bij beheer en ruimtelijke ontwikkelingen. Door de snelle ontwikkelingen in het landschap wordt verdwijnt de historische beplanting namelijk in rap tempo. Er resteert bijvoorbeeld nog maar 10-20% van de geriefbosjes die aanwezig waren in de negentiende eeuw. 

Direct naar de kaart

Bekijk de website van de RCE voor meer informatie over de kaart.