Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek

Voor een verdere professionalisering van de omgang met groen erfgoed zijn de Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek opgesteld. Dat is relevant voor alle betrokkenen: van eigenaar, tuinhistorisch onderzoeker, ontwerper, toezichthouder tot en met beheerder. Het kan helpen bij het nemen van afgewogen beslissingen waarbij de cultuurhistorische waarde een essentieel onderdeel vormt. Deze richtlijnen geven inzicht in het systematisch verrichten van dat onderzoek. De resultaten leveren in woord en beeld inspiratie en uitgangspunten op voor het ontwerpproces.

De Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek zijn vooral bedoeld voor eigenaren en beheerders van een (cultuurhistorisch waardevolle) aanleg, adviseurs en de onderzoekers en vergunningverlenende partijen die veranderingen in een aanleg beoordelen en/of daarvoor vergunning verlenen. Met behulp van de resultaten van tuin historisch onderzoek kunnen vervolgens adequaat beheersplannen worden opgesteld en tuin- en landschapsarchitecten kunnen het gebruiken bij ontwerpopgaves voor wijzigingen en ontwikkelingen.

Download de richtlijnen: