Het Steunpunt

actueel Nieuws

Online ROMA bijeenkomst 9 december - Metaaldetectie, de ErfgoedDeal en de MEBUG

Graag nodigen we je uit voor de online ROMA bijeenkomst op 9 december van 14.30 tot 16.45. Op het programma staan de omgang met metaaldetector- amateurs, de ErfgoedDeal en de aanstaande Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten.

Verslag ROMA A&O bijeenkomst 30 september 2021

Afgelopen donderdag 30 september is een speciale ROMA bijeenkomst georganiseerd samen met de RCE, Erfgoedacademie, Restauratiefonds en de Provincie Utrecht. Het STAMU deed hierbij mee aan een pilot van de A&O dagen in nieuwe stijl. Ook speciaal was dat het weer mogelijk was om met een grotere groep fysiek bij elkaar te komen. Sociëteit de Vereeniging in Utrecht heeft ons ontvangen in hun net gerestaureerde pand. 

Verslag Werktafel Kerkenvisies donderdag 16 september 2021

Op donderdag 16 september 2021 is een speciale werktafel over kerkenvisies georganiseerd. Weer voor het eerst een fysieke bijeenkomst vanuit STAMU in een prachtig kerkje in Zeist, de Walkartkerk.

Online ROMA bijeenkomst Rood & Groen

Op 3 juni 2021 vond de online ROMA bijeenkomst plaats met het Thema Rood & Groen. Hierbij werd ingezoomd op de klassieke monumentenzorg en de omgang met het landschap. De monumentenzorg en de omgang met het landschap is volop in ontwikkeling. Dat is deels aangewakkerd door de actuele ruimtelijke opgaven en transities, maar ook door verandering van cultuur en inzichten, nieuwe kennis, technieken en mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst werden inhoudelijk aandachtspunten belicht bij ontwikkelingen in het landschap en bij de herontwikkeling en restauratie van monumenten.

ROMA Webinar Thema Archeologie

Op 11 maart vond de ROMA webinar met het Thema Archeologie plaats voor de ambtenaren in de provincie Utrecht die archeologie integraal willen betrekken bij het erfgoedbeleid in hun gemeente. Hoe zorg je voor een integraal archeologiebeleid? En wanneer is het archeologiebeleid omgevingswet-proof? Kan een nieuw ontwikkelde format voor verwachtingskaarten hieraan bijdragen? En welke invloed heeft bijvoorbeeld de energietransitie op de archeologie?

Webinar Voorbereiding op de Omgevingswet

Op 2 februari 2021 vond de webinar plaats over de voorbereidingen op de Omgevingswet ten aanzien van erfgoed. Wij organiseerden de webinar in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het landelijke steunpuntennetwerk voor een grote opkomst van ambtenaren die zich bezighouden met erfgoed in de brede zin, ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. De webinar werd gezamenlijk verzorgd voor de Provincies Noord- Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Online ROMA bijeenkomst Erfgoednieuws, actualiteiten en uitwisseling

Tijdens de online bijeenkomst op 10 december 2020 werd de grote groep deelnemers op de hoogte gebracht van nieuws en actualiteiten op erfgoedgebied. Daarbij konden ze ook elkaar weer spreken, netwerken en ervaring en kennis uitwisselen tijdens een kerstborrelworkshop.

Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie

Op 23 september is het vervolg op de handreiking over het adviesstelsel Omgevingskwaliteit verschenen, oftewel de bijlage in de vorm van de Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie.  Deze is opgesteld door o.a. de VNG en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De bestaande commissies voor welstand, monumenten en ruimtelijke kwaliteit worden per 1 januari 2022 (ingangsdatum Omgevingswet) opgevolgd door een nieuw stelsel van onafhankelijke advisering. Het model is zo opgesteld dat de bestaande commissies zo naadloos mogelijk in het nieuwe adviesstelsel kunnen worden opgenomen.

Verslag ROMA webinar 24 september - Provinciaal erfgoedbeleid

Erfgoed in de Provinciale Omgevingsvisie en Verordening De webinar over het Provinciale omgevingsbeleid voor erfgoed werd door meer dan veertig mensen bijgewoond. Wietske Dubelaar gaf een presentatie waarin ze een toelichting gaf over het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma en de Provinciale omgevingsvisie met betrekking tot erfgoed. 

Omgevingswet & erfgoed

Onze ROMA bijeenkomst Omgevingswet deel 3 die gepland stond in mei kon helaas niet doorgaan. We hadden je graag persoonlijk ontvangen. Gelukkig kunnen we hiermee een alternatief bieden. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en ons Netwerk Steunpunten Cultreel Erfgoed hebben wij een informatiepakket samengesteld om de gemeenten op weg te helpen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gevolgen Coronacrisis voor Utrechts Erfgoed

Het STAMU heeft de Utrechtse gemeenten gevraagd naar de gevolgen van de Coronacrisis voor het erfgoed. Daarbij is niet alleen gevraagd naar de consequenties voor de lokale erfgoedorganisaties, maar ook naar de gevolgen voor de gemeentelijke taken van het erfgoedbeleid. 

1e Werktafel Kerkenvisies

Op 25 februari 2020 kregen we een inspirerend voorbeeld en inzicht in de drijfveren voor een Kerkenvisie.  Vanuit het STAMU organiseren wij komende jaren een aantal keer een werktafel over de kerkenvisies. Bij deze eerste werktafel waren we te gast in Het Klooster te Woerden. Een voormalig klooster van de Franciscanenorde uit 1899 waar inmiddels het theater en centrum voor kunsteducatie is gevestigd.

ROMA bijeenkomst Duurzaamheid en de inpassing van de energietransitie in het erfgoed

Op 6 februari 2020 werden we in de Veldkeuken te Bunnik geïnspireerd en aan het denken gezet over de inpassing van de grote ruimtelijke opgaven in relatie tot erfgoed. Er was veel aandacht voor verduurzaming en de energietransitie, de impact daarvan op het erfgoed en landschap en de kansen die het kan bieden. Maar ook andere opgaven, zoals de woningbouw en klimaatadaptatie kwamen aan bod. 

Op weg met de Omgevingswet

Nederland heeft een zeer groot aantal wetten en regelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Die hebben allemaal hun eigen systematiek, regels, procedures en afwegingskader. Met de Omgevingswet wil de overheid de regelgeving voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en inzichtelijker maken. Daarnaast is er in de Omgevingswet veel ruimte om zaken decentraal op gemeentelijk niveau te regelen.