Kwaliteitsborging archeologie

Bewaken van kwaliteit 

De kwaliteitsborging voor de archeologie is geregeld in de Erfgoedwet. Alle partijen, bedrijven en gemeenten die archeologische opgravingen uitvoeren moeten zich certificeren. Dit kunnen zij doen voor specifieke taken, maar ook voor alle archeologische activiteiten in de zogenaamde AMZ-cyclus (archeologische monumentenzorg cyclus). In de Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie (KNA) staan de protocollen omschreven voor diverse uitvoeringswerkzaamheden. In de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 4000 staan eisen opgenomen die gesteld zijn aan het verkrijgen van bijhorend certificaat. Het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD) stelt deze op, de SIKB onderhoudt de BRL en de minister van OC&W beoordeelt de Beoordelingsrichtlijn. 

Voor de toetsing van personen is er een actorregister. In de KNA worden bepaalde taken toegewezen aan zogenaamde actoren. Archeologen zijn verplicht zich te registreren als ze taken uitvoeren die in de KNA zijn toegewezen aan een actor.

De Erfgoedinspectie ziet toe op het functioneren van het systeem als geheel. 

Meer informatie over de kwaliteitszorg voor archeologie is hier terug te vinden op de website van de SKBL.