De AWN: Vereniging van vrijwilligers in de archeologie

Al meer dan 60 jaar zet de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, zich in voor archeologie in Nederland. De AWN legt de vinger aan de pols met betrekking tot het goed beheren van het archeologisch erfgoed. Ze willen ook ambassadeurs zijn voor de archeologie en daarmee draagvlak creëren voor dit erfgoed.

Het is zinvol om als gemeente goede banden aan te knopen met amateurarcheologen in de gemeente. Er is een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg verschenen, waarin de regels en mogelijkheden voor het inzetten van amateurarcheologen zijn beschreven. Deze handreiking is in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) tot stand gekomen en gratis verkrijgbaar voor gemeenten via de website van de AWN

In de huidige erfgoedwet is er weer meer ruimte voor archeologische vrijwilligers, lees daar meer over bij 'De Erfgoedwet, vrijwilligers en metaaldetectie'