Het meldpunt archeologie
In de provincie Utrecht is er een meldpunt voor archeologie bij het Landschap Erfgoed Utrecht. Hier kunnen mensen die actief zijn als vrijwilligers, maar ook andere geinteresseerden en oplettende, alles melden [..].
Lees meer...
De AWN: Vereniging van vrijwilligers in de archeologie
Al meer dan 60 jaar zet de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, zich in voor archeologie in Nederland. De AWN legt de vinger aan de pols met betrekking tot [..].
Lees meer...
De Erfgoedwet: vrijwilligers en metaaldetectie
In de nieuwe Erfgoed is er een regeling getroffen voor verenigingen van vrijwilligers in de archeologie en zoekers dan wel detectoramateurs. De verenigingen mogen zelfstandig opgraven op die locaties waar gemeenten geen [..].
Lees meer...