Landschapsbiografie of cultuurhistorische gebiedsanalyse
Ter ondersteuning van visies en beleidsstukken kan het zinvol zijn om een landschapsbiografie of cultuurhistorische gebiedsanalyse op te laten stellen. Hiermee kan belicht [..].
Lees meer...
Cultuurhistorische Waardenkaart
Om een goed inzicht te krijgen van het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving van de gemeente is het zinvol om een cultuurhistorische waardenkaart (CHWK) op te stellen.  Op de cultuurhistorische [..].
Lees meer...
Handreiking voor cultuurhistorisch onderzoek
Sinds 1 januari 2012 is de wetgeving (Bro) veranderd en moet bij het opstellen van een bestemmingsplannen rekening gehouden worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden zowel onder als boven de grond. Dat houdt in dat [..].
Lees meer...
Hulpmiddelen Provincie Utrecht
Cultuurhistorische AtlasDe Provincie Utrecht heeft in haar Cultuurhistorische Atlas de bovenlokale waarden in kaart gebracht voor de provincie. Dit kan helpen als hulpmiddel voor gemeenten [..].
Lees meer...