Handreiking voor cultuurhistorisch onderzoek

Sinds 1 januari 2012 is de wetgeving (Bro) veranderd en moet bij het opstellen van een bestemmingsplannen rekening gehouden worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden zowel onder als boven de grond. Dat houdt in dat onderzoek moet worden gedaan naar deze waarden. Eerst moet je weten wat je hebt aan cultuurhistorie (inventarisatie, analyse), waarna hieraan een waardering gekoppeld kan worden.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voor de uitvoering van dit cultuurhistorisch onderzoek een handreiking opgesteld, met als titel: Ruimtelijke ordening en erfgoed, een handreiking voor cultuurhistorisch onderzoek

In deze gids is te lezen welke factoren bepalend zijn voor de kwaliteit van cultuurhistorisch onderzoek. Het is geen blauwdruk voor één specifieke werkwijze; ieder onderzoek is immers maatwerk. Projecten in de ruimtelijke ordening bevinden zich vaak op het snijvlak tussen stedenbouw, gebouwd erfgoed, groen erfgoed, cultuurlandschap en archeologie. Een interdisciplinaire benadering is dan ook van belang. De brochure laat door middel van een praktisch stappenplan zien hoe de opdrachtgever de kwaliteit van het cultuurhistorisch onderzoek kan beïnvloeden.

Klik op de link voor het openen van de handreiking van de RCE: Ruimtelijke ordening en erfgoed, een handreiking voor cultuurhistorisch onderzoek