Landschapsbiografie of cultuurhistorische gebiedsanalyse

Ter ondersteuning van visies en beleidsstukken kan het zinvol zijn om een landschapsbiografie of cultuurhistorische gebiedsanalyse op te laten stellen. Hiermee kan belicht worden met beeld en tekst hoe in de loop der tijd een gebied zich ontwikkeld heeft onder invloed van mens en natuur.

Een landschapsbiografie bestaat integraal uit onderdelen vanuit verschillende vakgebieden. De belangrijkste componenten vormen de stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, bebouwing, groen, archeologie en natuur. Door het verkrijgen van inzicht in de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten kan het dienen als inspiratiebron bij ontwerpopgaven en het opstellen van randvoorwaarden voor behoud en inpassing. Dit vormt een handig hulpmiddel bij het behoud door ontwikkeling principe.