Handreiking Erfgoed en Ruimte
In het Besluit Ruimtelijke Ordening is opgenomen dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen niet alleen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden onder de grond (archeologie), maar ook met de cultuurhistorische waarden [..].
Lees meer...
Cultuurhistorie in het Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan vormt een gemeentelijk instrument waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgelegd voor een gebied. Voor het gehele grondgebied dient een [..].
Lees meer...