Erfgoed Telt 2018

Sinds 2018 heeft hanteert het Rijk de beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving. Daarin zet het Rijk haar beleid voort van de voorgaande jaren, maar legt ze ook de nadruk op het belang van erfgoed en ontwerp voor de leefomgeving van een open samenleving. Het Rijk wil, behalve onder de aandacht brengen, beschermen en ontwikkelen, erfgoed benutten voor actuele ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de bouw van nieuwe woningen in steden en in krimpgebieden. De uitdaging ligt daarbij om bij de veranderingen in onze leefomgeving ons erfgoed - de historische binnensteden, de monumenten en de landschappen - te behouden voor toekomstige generaties.

Download de beleidsbrief:
Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving