Gemeentelijke Erfgoednota

Een gemeentelijke erfgoednota vormt de basis voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. In de erfgoednota worden de gemeentelijke missie, visie en doelstellingen ten aanzien van het cultureel erfgoed uiteengezet. Dit kan gaan over alle soorten erfgoed: archeologisch, gebouwd, mobiel & varend, roerend, immaterieel.

Meestal geeft de erfgoednota een inventarisatie van het lokale erfgoed weer, waarna er aangegeven wordt welke keuzes de gemeente maakt in de omgang daarmee. Belangrijk is dat er in het proces bij de totstandkoming van een nieuwe erfgoednota ruimte is voor participatie van burgers en belangeninstellingen. Voor een inclusief en divers erfgoedbeleid is er daarbij ook oog voor hetgeen wat erfgoed vormt voor burgers van alle geaardheden, overtuigingen en culturele achtergronden binnen de gemeente. 

Aan de hand van het lokale beleid zoals dat in de Erfgoednota verwoord en vastgesteld is door de gemeenteraad, vindt vervolgens verankering plaats in de lokale regelgeving:

- Erfgoedverordening (straks opgenomen in omgevingsplan)
- Bestemmingsplan (straks opgenomen in omgevingsplan)
- Welstandsnota (straks opgenomen in omgevingsplan) 
- Subsidieverordening of -regelingen
- Nadere beleidsregels