Divers en inclusief erfgoed

Afbeelding door nl.freepik.com

Erfgoed is voor iedereen en vormt datgene wat de mensen van belang vinden van hun geschiedenis en historische gedachtengoed om te vertellen, te behouden en te laten zien. Het is belangrijk dat het erfgoedbeleid van een gemeente niet alleen de nationale en lokale geschiedenis, maar ook de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Daarbij moet er ruimte zijn voor onderlinge verschillen en de herkenbaarheid daarvan. Dat kan bijdragen aan de gemeenschappelijke verwelkoming en uitwisseling van elkaars cultuur, erfgoed en gedachtengoed.

Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Bij groepen van verschillende culturele achtergronden of met verschillende levensovertuigingen kan het beeld over wat hun erfgoed is heel anders zijn. Gemeenten doen er goed aan om bij de inventarisatie van hun erfgoed niet alleen te zoeken naar het erfgoed wat bij bredere groepen aansluit, maar ook bij het erfgoed van de minderheden. Daarbij kan participatie helpen.

Gedragscode in de culturele sector
In de culturele sector wordt er ook ingezet op diversiteit en inclusiviteit met een gedragscode. Zie voor meer informatie daarover op de website codedi.nl

Culturele diversiteit vormt een noodzakelijke bron voor uitwisseling, vernieuwing en creativiteit.

UNESCO-verdrag
In 2007 trad het UNESCO- verdrag ter bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen in werking (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions). In het verdrag wordt gesteld dat culturele diversiteit tot het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid behoort, bijdraagt aan de keuzevrijheid en van groot belang is voor democratie. 

  

Afbeelding door nl.freepik.com