Erfgoedwet
Sinds 1 juli 2016 is er de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet bundelt de daarvoor bestaande wet- en regelgeving (6 wetten en regelingen) voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Het is een integrale wet die betrekking heeft op de museale [..].
Lees meer...
Monumentenwet 1988
De Monumentenwet 1988 was het belangrijkste instrument waarin geregeld werd hoe gebouwde monumenten (daaronder begrepen ‘groene’ monumenten) en archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument en moeten worden [..].
Lees meer...
Wabo, omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is het vergunningenstelsel voor gebouwde monumenten (geregeld in de monumentenwet) onderdeel geworden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning [..].
Lees meer...
Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet heeft als doel om de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen. Hierbij worden alle [..].
Lees meer...