Monumentenwet 1988

De Monumentenwet 1988 was het belangrijkste instrument waarin geregeld werd hoe gebouwde monumenten (daaronder begrepen ‘groene’ monumenten) en archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument en moeten worden beschermd. De Monumentenwet 1988 had niet alleen betrekking op de aanwijzing van rijksmonumenten, maar ook op bescherming van stads en dorpsgezichten en op de omgang met archeologische waarden en opgravingen. De Monumentenwet 1988 is komen te vervallen sinds de vaststelling van de nieuwe Erfgoedwet op 1 juli 2016. Een deel van de artikelen uit de Monumentenwet zal te zijner tijd opgaan in de Omgevingswet en bevindt zich daarom nu nog in het overgangsrecht.

Voor de volledige tekst van de Monumentenwet klik hier.