Vaker stopzetten van de reguliere procedure

Mag je de reguliere procedure (van acht weken voor een gemeentelijk monument) vaker stopzetten om aanvullende stukken te kunnen vragen? Bijvoorbeeld als de monumentencommissie om meer gegevens vraagt om het plan goed te kunnen beoordelen.

Artikel 4:5 en 4:15 Awb reguleren het in behandeling nemen van aanvragen. Het uitgangspunt is dat éénmaal gevraagd wordt om aanvulling van gegevens. Echter indien uit die alsnog overgelegde gegevens blijkt dat nog meer gegevens nodig zijn kun je best twee-  of zelfs driemaal om aanvulling vragen met toepassing van 4:5 Awb. Het gaat dan om een voortgezette vraag m.b.t. tot gegevens waarvan je bij de eerste aanvraag niet kon weten dat je ze nodig had.
M.a.w.: je kunt niet meerdere keren met toepassing van 4:5 Awb zgn “oja-ook dan graag nog”-vragen stellen. Wel eventuele voortgezette vragen.

Zie ook het artikel 4:15 Awb waarbij jein overleg met de aanvrager kunt besluiten de beslistermijn op te schorten, bijvoorbeeld bij een aanpassing van de aanvraag)