Verordening op de gemeentelijke adviescommissie

Er is in 2020 een handreiking over het adviesstelsel Omgevingskwaliteit verschenen evenals een Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie. Deze zijn opgesteld door o.a. de VNG en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het model is zo opgesteld dat de bestaande commissies zo naadloos mogelijk in het nieuwe adviesstelsel kunnen worden opgenomen. Bij het model staat het doel van een goede omgevingskwaliteit centraal. Daarbij gaat het om cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van natuur en landschap. Gemeenten hebben onder de Omgevingswet een grote beleidsvrijheid in de wijze waarop zij dat doel willen bereiken. De modelverordening geeft de ruimte voor een eigen invulling door gemeenten en hun adviescommissies. 

Wetgeving t.a.v. de gemeentelijke adviescommissie
De wettelijke regels omtrent de gemeentelijke adviescommissie zijn vastgelegd in paragraaf 17 van de Omgevingswet. De wettelijke grondslag voor delegatie door de raad naar [..].
Lees meer...