Erfgoedverordening
Sinds 2009 is iedere gemeente verplicht om een erfgoedverordening te hebben,  om daarmee ook het bevoegd gezag te kunnen zijn ten aanzien van rijksmonumenten. De erfgoedverordening is de opvolger van de monumentenverordening. In de gemeentelijke [..].
Lees meer...
Verordening op de gemeentelijke adviescommissie
Er is in 2020 een handreiking over het adviesstelsel Omgevingskwaliteit verschenen [..].
Lees meer...
Legesverordening en gemeentelijk monumentenbeleid
Het is verstandig om de gemeentelijke legesverordening onder de loep te nemen ten aanzien van het beleid voor gemeentelijke monumenten. De gemeentelijke monumenten zijn onder de Wabo gelijk geschakeld met reguliere [..].
Lees meer...
Subsidieregelingen
Voor het creëren en behoud van draagvlak en als steuntje in de rug kan je als gemeente het behoud en de ontsluiting van erfgoed op lokaal niveau stimuleren. Bij gebouwd erfgoed kan dat op 
Lees meer...