Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet heeft als doel om de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen. Hierbij worden alle huidige regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd. De regels die betrekking hebben op cultureel erfgoed komen niet alleen terug in de Omgevingswet zelf, maar ook in alle onderliggende besluiten en regelingen.

Het geheel aan regels van de Omgevingswet bestaat uit:

  • Omgevingswet
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)
  • Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)
  • Omgevingsregeling
  • Omgevingsbesluit
  • Invoeringsbesluit Omgevingswet (incl. bruidschat)
Erfgoedregels t.a.v. Omgevingsplan
Voor de opname van cultureel erfgoed in het Omgevingsgplan zijn er in de diverse wetteksten en regelingen artikelen opgenomen.     [..].
Lees meer...
Erfgoedregels t.a.v. vergunningverlening
Voor de vergunningverlening ten aanzien van cultureel erfgoed zijn er in de diverse wetteksten en regelingen artikelen opgenomen. Daarnaast is ook de Bruidschat van [..].
Lees meer...
Algemene bepalingen t.a.v. Erfgoed
In de Omgevingswet zijn een aantal algemene regels en (nieuwe) definitiebepalingen opgenomen.   [..].
Lees meer...
Erfgoedegels t.a.v. Provinciale verordening
Ook voor de Provincie geldt dat zij voor het cultureel erfgoed zaken moeten afwegen en verankeren in de Omgevingsverordening. Daarvoor zijn er in de diverse wetteksten en [..].
Lees meer...
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Vanaf 1 januari 2022 gaat gelijk met de invoering van de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking met als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Hiermee wordt de Omgevingswet gelijk [..].
Lees meer...