Rijksmonumenten
Van rijkswege wettelijk beschermde, onroerende monumenten zijn ingeschreven in het ingevolge de Erfgoedwet vastgestelde Monumentenregister. Het Monumentenregister is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor het zoeken van een [..].
Lees meer...
Gemeentelijke monumenten
De gemeente heeft sinds de decentralisatie van de bevoegdheden door de wijziging van de Monumentenwet in 1988 de mogelijkheid om zelf monumenten aan te wijzen. Deze “gemeentelijke monumenten” onderscheiden [..].
Lees meer...
Wkpb: registratie in Kadaster
Voor gemeenten is het belangrijk dat niet het rijksmonumentenregister maar het openbare register in het kadaster leidend is bij de bescherming. Wanneer een rijksmonument wèl in het rijksmonumentenregister staat vermeld, maar de beperking [..].
Lees meer...