Vergunningvrije werkzaamheden bij monumenten

De MoMo heeft geleid bij Rijksmonumenten tot het vergunningsvrij geven van kleine onderhoudswerkzaamheden waarbij vorm, kleur en materiaal niet wijzigen. Ook de wijziging of ontmanteling van niet-monumentale interieuronderdelen is mogelijk. Ontmanteling is vaak noodzakelijk bij bouwhistorisch onderzoek of in aanloop naar een restauratieplan. 

Gemeenten moeten dit ook expliciet in hun Erfgoedverordening opnemen wil het vergunningvrij ook voor gemeentelijke monumenten gelden. Veelal is dat nog niet gebeurd. De meeste gemeentes werken echter wel in de 'geest' van het vergunningvrij zoals dat bij Rijksmonumenten geldt. Daarmee wordt een precedent geschept waardoor het vergunningvrij automatisch ook geregeld wordt.

Handleiding
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handleiding samengesteld: "Vergunningvrij." Hierin wordt duidelijk gemaakt wat er vergunningvrij is bij wijzigingen of (ver)bouwen aan beschermde monumenten, en in rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten. Deze handleiding is bedoeld voor gemeenteambtenaren Bouw- en Woningtoezicht, Monumentenzorg en Ruimtelijke Ordening en andere professionals zoals architecten. De handleiding is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgesteld in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Federatie grote monumentengemeenten, Federatie Welstand en alle Steunpunten. 

Download hier de handleiding: